Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 33 Jaar: 396

De doctrina christiana

Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie.
-Dogmatiek, Exegese- 
Op welke manier kan de Heilige Schrift worden begrepen en hoe moet het begrepene vervolgens worden overgedragen? In de boeken 1 en 2 de beginselen van zowel profane als gewijde vakken. In boek 3 aandacht voor wat tegenwoordig de bijbelse hermeneutiek wordt genoemd; beïnvloed door een soortgelijk werk van de donatist Tyconius. In boek 4 de grondbeginselen van de homiletiek. In 396 wordt het werk afgebroken bij 3,35. De rest is in 426 voltooid.

Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie. De doctrina christiana / Augustinus ; ingel., vert. en toegel. door Jan den Boeft en Ineke Sluiter. - Amsterdam, Leuven: Ambo, 1999. - ISBN: 90-263-1595-3.

Vertalingen

broninfo
WorksSA 1/11
FathersChurch 2
AncientCW
NicenePNF 2 zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf102.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger 10
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres 11/2
OeuvresComplètesSA 4
NBA-Opere 8
ObrasSA 15
CCSL 32
CSEL 80