Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 90 Jaar: 419

De octo quaestionibus ex ueteri testamento

Acht vraagstukken over het Oude Testament.
-Exegese- 
In feite tien kwesties over enkele aspecten van de rechtvaardigheid in het algemeen

Vertalingen

broninfo
WorksSA
FathersChurch
AncientCW
NicenePNF
SA-Gnade
SA-Seelsorger
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres
OeuvresComplètesSA
NBA-Opere
ObrasSA
CCSL
CSEL