Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 2 Jaar: 392

Acta contra Fortunatum Manicheum liber unus

In discussie met Fortunatus.
-Antimanicheïsch-
Verbatim van twee disputen met de manicheeër Fortunatus op 28 en 29 augustus in Hippo. In hoofdzaak over de vraag naar de oorzaak van het kwaad. Het kwade is een gevolg van een verkeerde werking van de vrije wilskeuze van een mens. Fortunatus zoekt de oorzaak van het kwaad in God. Op voorstel van Fortunatus wordt de afloop van het dispuut opgeschort naar een volgende dag. Zo kan Fortunatus ruggespraak plegen met manicheïsche autoriteiten over zijn verweer. Maar in plaats van zich voor te bereiden op een vervolg, ontvlucht Fortunatus de stad.

Debatten over God en wereld : Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix / Aurelius Augustinus; vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink, ingeleid door Hans van Reisen. - Budel: Damon, 2017. ISBN: 9789463400305, 169 p.

Vertalingen

broninfo
WorksSA 1/19
FathersChurch
AncientCW
NicenePNF 4 zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf104.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres 17
OeuvresComplètesSA 14
NBA-Opere 13/1
ObrasSA 30
CCSL
CSEL 25/1