Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 15 Jaar: 414

De bono viduitatis

Het goede van de weduwstaat.
-Moraaltheologie- 
Brief aan Juliana, schoondochter van Proba, over het godgewijde weduwschap als uitdrukkelijk gekozen levensvorm, waarin men zich bindt door een gelofte. Ook in dit tractaat wordt de positieve gerichtheid van de levensstaat benadrukt, die ligt in de binding aan God. Het werk bestaat uit een leerstellig en een aansporend gedeelte.

Staat van ontlediging, staat van gebed / Augustinus ; vert. en ingel. door Anne-Marijke Silvius Janssen. - Brugge: Tabor, 1992. - p. 83-125. - ISBN: 90-6597-016-9.

Vertalingen

broninfo
WorksSA 1/9
FathersChurch 16
AncientCW
NicenePNF 3 zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger 5
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres 3
OeuvresComplètesSA 12
NBA-Opere 7/1
ObrasSA 12, 12bis
CCSL
CSEL 41