Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 17 Jaar: 399

De catechizandis rudibus

Het eerste geloofsonderricht.
-Geloofsonderricht, Exegese- 
Op verzoek van een diaken uit Carthago geeft Augustinus aanwijzingen over het eerste geloofsonderricht aan de catechumenen (te onderscheiden van het tweede aan de competentes). In het eerste gedeelte twee vragen: 1. Wat moet in het eerste geloofsonderricht aan de orde komen, en hoe dient daarin de verhouding te zijn tussen het verhaal van de heilsgeschiedenis en de rechten en plichten van de kandidaat? 2. Hoe kan de methode van onderricht worden veraangenaamd? In het tweede gedeelte twee voorbeelden van Augustinus' eigen geloofsonderricht: een uitvoerig model voor onwetenden en een bondig model voor gevorderden.

Goed onderwijs : Christendom voor beginners [De catechizandis rudibus] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink en Hans van Reisen. - Budel: Damon, febr. 2008. - 216 p. - ISBN: 978 90 5573 861 8. - 216 p. - - Latijn - Nederlands. - Het eerste geloofsonderricht / Augustinus ; vert. en ingel. door Gerard Wijdeveld. - Baarn: Ambo, 1982. - ISBN: 90-263-0568-0.

Vertalingen

broninfo
WorksSA
FathersChurch
AncientCW 2
NicenePNF 3 zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres 11/1
OeuvresComplètesSA 12
NBA-Opere 7/2
ObrasSA 39
CCSL 46
CSEL