Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 24 Jaar: 412

De continentia liber unus

De zelfbeheersing.
-Moraaltheologie- 
Naar aanleiding van Ps 140 (141),3-4 een uiteenzetting over de zelfbeheersing. De beheersing van de eigen lichamelijke en geestelijke begeerten wordt ingegeven door de wet, maar is afhankelijk van Gods genade. Vervolgens over de strijd van de zelfbeheersing. Daarin valt op hoezeer het object van deze strijd niet het vlees zelf is, maar de driften van het vlees. Bovendien wordt aangegeven dat ware zelfbeheersing gefundeerd moet zijn in oprecht geloof om niet in veinzerij te vervallen.

Over de zelftucht. De adel van het christelijk huwelijk / Augustinus; vert. door Maria Ruhe. - Amsterdam : R.K. Boekcentrale, 1941.

Vertalingen

broninfo
WorksSA 1/9
FathersChurch 16
AncientCW
NicenePNF 3 zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger 1
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres 3
OeuvresComplètesSA 12
NBA-Opere 7/1
ObrasSA 12, 12bis
CCSL
CSEL 41