Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 51 Jaar: 398

Contra Felicem Manicheum libri duo

In discussie met de manicheeër Felix, twee boeken.
-Antimanicheïsch- 
Verbatim van het tweedaagse dispuut tussen Augustinus en Felix. Op de eerste dag het vraagstuk over de rol van Gods genade; op de tweede dag de kwestie over de functie van de vrije wilskeuze

Debatten over God en wereld : Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix / Aurelius Augustinus; vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink, ingeleid door Hans van Reisen. - Budel: Damon, 2017. ISBN: 9789463400305, 169 p.

Vertalingen

broninfo
WorksSA 1/19
FathersChurch
AncientCW
NicenePNF zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf10.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres 17
OeuvresComplètesSA 14
NBA-Opere 13/2
ObrasSA 30
CCSL
CSEL 25/2