Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 53 Jaar: 393

De fide et symbolo

Het geloof en de geloofsbelijdenis.
-Dogmatiek- 
Een preek gehouden tijdens het concilie te Hippo in oktober. De priester Augustinus legt aan de bisschoppen van de regio de afzonderlijke artikelen van de geloofsbelijdenis uit als toerusting bij het verweer tegen vooral de opvattingen van de manicheeërs, die overigens niet met name worden genoemd.

Augustinus over het Credo / vert. en van comm. voorzien door A. Sizoo en G.C. Berkouwer. - Kampen: Kok, 1941. - p. 148-173.

Vertalingen

broninfo
WorksSA 1/8
FathersChurch 27
AncientCW
NicenePNF 3 zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger
AOpera-Werke
DeutscheA 11
BA-Oeuvres 9
OeuvresComplètesSA 5
NBA-Opere 6/1
ObrasSA 39
CCSL
CSEL 41