Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 55 Jaar: 421

De fide spe et caritate liber unus

Handboek over geloof (c. 9-113), hoop (114-116) en liefde (117-122).
-Dogmatiek- 
Geloofsinstructie voor Laurentius: hoe moet God worden aanbeden en hoe wordt in de Schrift bepaald wat ware wijsheid is voor een mens? Het grootste gedeelte bevat een uitleg van het geloof naar de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis als vertolking van de Schriften. Allerlei kwesties over de afzonderlijke geloofsartikelen komen aan de orde. Het werk biedt daarom een compact overzicht van Augustinus' theologische opvattingen.

Handboekje over geloof, hoop en liefde = Enchiridion ad Laurentium de fide spe et caritate / Augustinus van Hippo ; ingeleid en vertaald door T.J. van Bavel . - Leuven : Peeters, 2008. - IV, 101 p.- ISBN: 978-90-429-2021-7.

Vertalingen

broninfo
WorksSA 1/8
FathersChurch 2
AncientCW 3
NicenePNF 3 zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger
AOpera-Werke
DeutscheA 13
BA-Oeuvres 9
OeuvresComplètesSA 12
NBA-Opere 6/2
ObrasSA 4
CCSL
CSEL