Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 116 Jaar: 394

De sermone Domini in monte libri duo

De bergrede, twee boeken.
-Exegese- 
In boek 1 een uitleg van Mt 5,1-48 over barmhartigheid; in boek 2 uitleg van Mt 6,1-7,28 over reiniging van het hart. In de bergrede van Jezus ziet Augustinus een korte samenvatting van de richtlijnen voor een volmaakt christelijk leven.

Het huis op de rots : verhandeling over de bergrede / Aurelius Augustinus ; vert. en ingel. door Leo Wenneker en Hans van Reisen. - Budel: Damon, 2012 (4de dr). - ISBN: 978-90-5573-579-2. - 232 p. ; 23 cm.

Vertalingen

broninfo
WorksSA
FathersChurch 11
AncientCW 5
NicenePNF 6 zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf106.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres
OeuvresComplètesSA 5
NBA-Opere 10/2
ObrasSA 12, 12bis
CCSL 35
CSEL