Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 102 Jaar: 0

Probationum et testimoniorum contra Donatistas liber unus (deperditus)

Bewijsvoeringen en getuigenissen tegen de donatisten. 
-Antidonatistisch-

Vertalingen

broninfo
WorksSA
FathersChurch
AncientCW
NicenePNF
SA-Gnade
SA-Seelsorger
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres
OeuvresComplètesSA
NBA-Opere
ObrasSA
CCSL
CSEL