Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 131 Jaar: 408

De utilitate ieiunii   (= Serm. 400)

Preek over het belang van het vasten.
-
Moraaltheologie- 
Waarschijnlijk is deze preek gehouden na Pinksteren als de wekelijkse vastendagen op woensdag en vrijdag weer worden hervat. Het vasten dient om het lichaam te tuchtigen en te heiligen, om waakzaam te worden bij de beoefening van de barmhartigheid en gerechtigheid en bij de dienst aan de ene ware God.

Als lopend vuur : preken voor het liturgisch jaar 2 / Aurelius Augustinus ; vert., ingel. en van aant. voorzien door Richard van Zaalen o.f.m., Hans van Reisen en Sander van der Meijs. - Amsterdam : Ambo, 2002. - ISBN: 90-263-16899-5. -p. 245-259.

Vertalingen

broninfo
WorksSA 3/10
FathersChurch 16
AncientCW
NicenePNF zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf10.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger 8
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres 2
OeuvresComplètesSA 12
NBA-Opere 34
ObrasSA 40
CCSL 46
CSEL