Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Origenes

Origenes

Origenes werd omstreeks 185 geboren in een christelijk gezin in Alexandrië (in Egypte aan de Middellandse Zeekust). Al jong gaf hij onderricht in het christelijk geloof ter voorbereiding op de doop. Hij heeft diverse reizen gemaakt en werd gevraagd te bemiddelen in geschillen over de christelijke leer. Na een conflict met zijn bisschop Demetrius vestigde hij zich in Caesarea in Palestina, waar hij tot priester was gewijd en waar hij een theologische school stichtte. Hij heeft een groot aantal boeken geschreven, en heeft in commentaren en preken een groot deel van de bijbel van uitleg voorzien. Kenmerkend voor zijn onderwijs en zijn verkenning en verdediging van het christelijk geloof was dat hij daarvoor ook teruggreep op de Griekse filosofie. Om reden van zijn filosofische speculaties is hij tijdens en na zijn leven regelmatig van ketterij beschuldigd. Hij overleed omstreeks het jaar 254.

Lees verder »