Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Mariologie

Mariologie

Mariologie is de theologische doordenking van het geloof in Maria, de moeder van Jezus. Deze is gebaseerd op een combinatie van de Schrift als belangrijkste (historische) bron en de kerkelijke traditie. Maria is de belangrijkste heilige in de katholieke kerk. Omdat Maria na zwanger te zijn geraakt van de Heilige Geest het leven schonk aan Christus, de eeuwige Zoon van de Vader en tweede persoon van de heilige Drie-eenheid, wordt zij door de Kerk ‘Moeder van God’ en ‘altijd maagd’ genoemd. Met name in de volksdevotie is Maria prominent aanwezig; hier neemt de Mariaverering een belangrijke plaats in. De officiële kerkelijke leer benadrukt dat Maria nooit de plaats van Jezus als Verlosser kan innemen of met hem kan delen, maar dat zij de weg wijst naar Jezus als de werkelijke Middelaar tussen God en mens. Hoewel ook in de oosters-orthodoxe kerk Mariaverering een grote rol speelt, is in geen andere christelijke kerk de mariologie zo gedetailleerd uitgewerkt als binnen de rooms-katholieke. Lees verder »