Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Arius

Arius

Arius is een vierde-eeuwse presbyter uit Alexandrië (Egypte). Hij is vooral bekend geworden vanwege zijn theologische opvattingen, die botsten met die van zijn aartsbisschop, Alexander van Alexandrië. Arius leerde dat Jezus Christus ondergeschikt is aan God de Vader. Arius had een sterk transcendent godsbeeld, met een grote nadruk op de eenheid en de onkenbaarheid van God. In zijn visie was het onmogelijk dat Jezus Christus gelijk zou zijn aan God. Jezus Christus bestaat daarom door de wil van God de Vader. Daarmee is de onderschikking van de Zoon aan de Vader gegeven en de eenheid van God gewaarborgd. Arius’ opvattingen werden als ketters bestempeld op het concilie van Nicea (325). Hij is later op grond van een andere geloofsbelijdenis weer in genade aangenomen door keizer Constantijn, maar door de hoofdstroming van het christendom is zijn leer altijd afgewezen. In 336 is hij gestorven.

Lees verder »