Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Diatessaron

Diatessaron

Het Diatessaron is een evangelieharmonie. Evangelieharmonieën zijn ontstaan, omdat men behoefte had aan één doorlopend verhaal over het leven van Jezus, dat ons is overgeleverd in de vier canonieke evangeliën, Matteus, Marcus, Lucas en Johannes. Tatianus, een van de apologeten, die leefde omstreeks 170 na Christus, eerst in Rome, vervolgens in Syrië, heeft zo’n evangelieharmonie samengesteld. Die evangelieharmonie kreeg de naam Diatessaron, waarvan de betekenis is ‘vier uit een’, eigenlijk een muzikale term, waarmee een interval, namelijk de kwart wordt aangeduid.

Zowel in oosterse als westerse talen zijn evangelieharmonieën bewaard gebleven, maar van de oorspronkelijk Griekse tekst van het Diatessaron bezitten we slechts een klein fragment. De reconstructie van de tekst van het Diatessaron op basis van de harmonieën in andere talen is een ingewikkeld proces.

Lees verder »