Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Ethiek in de vroege kerk

Ethiek in de vroege kerk

Over ethiek en levenswijze in de vroege kerk is al veel geschreven. Het fascinerende is daarbij, dat we van de concrete christelijke levenswijze in de eerste eeuw erg weinig weten, terwijl toch juist die levenswijze bij niet-christenen het eerste opviel. Men vermoedt dan ook, dat de levenswijze van de christenen in de eerste eeuwen sterk heeft bijgedragen tot de groei van de kerk. In hoeverre men dan ook al van een uitgekristalliseerde christelijke ethiek kan spreken, is echter de vraag. Lees verder »