Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Johannes, brieven van

Johannes, brieven van

JohannesDe brieven van Johannes bestaan uit een drietal korte epistels die behoren tot de zogenaamde Katholieke Brieven. Dit wil zeggen dat ze deel uitmaken van het Nieuwe Testament maar dat zij niet aan de apostel Paulus worden toegeschreven. De schrijver van de Johannesbrieven is waarschijnlijk niet dezelfde als de auteur van het Johannesevangelie. Wel wordt gedacht dat de auteur van de brieven van Johannes behoort tot de zogenaamde johanneïsche school van geloofsinterpretatie. De brieven worden gedateerd rond het begin van de tweede eeuw na Christus en men vermoedt dat ze ergens in Klein-Azië geschreven zijn, waarschijnlijk in Efeze. Inhoudelijk spoort de auteur van de Johannesbrieven de lezer aan om afstand te nemen van een geloofsdwaling die ontstaan is binnen de johanneïsche school waarin de menselijke natuur van Jezus van ondergeschikt belang aan zijn goddelijke natuur wordt geacht. Lees verder »