Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Koptisch (taal)

Koptisch (taal)

Het Koptisch is de laatste fase van de inheemse Egyptische taal, die sterk door het Grieks beïnvloed is. Vanaf de 4e eeuw was het een van de omgangstalen (naast het Grieks en later het Arabisch) in Egypte, dat toen overwegend christelijk was. Er waren meerdere dialecten, maar het Sahidisch uit het zuiden werd al spoedig de belangrijkste taalvariant voor bijbelse teksten, literaire werken, documenten en inscripties. Vanaf de 9e eeuw werden veel liturgische en literaire werken geschreven in het Bohairisch, een dialect uit het noorden. In die tijd was de Egyptische bevolking snel aan het arabiseren en raakte de kennis van het Koptisch steeds meer beperkt tot de kloosters. In de 15e eeuw waren er geen moedertaalsprekers meer, maar het Bohairisch is in de Koptisch-Orthodoxe Kerk wel in gebruik gebleven als liturgische taal.

Mede op grond van zijn kennis van het Koptisch slaagde Jean-François Champollion erin om het hiërogliefenschrift te ontcijferen.

Lees verder »