Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Photinus van Sirmium

Photinus van Sirmium

Photinus was een leerling van Marcellus van Ancyra, en speelde, net als zijn leermeester, een prominente rol in de christologische discussies van de vierde eeuw. Geschriften van zijn hand zijn er niet overgeleverd, maar hij is door verschillende auteurs zodanig geciteerd, dat er een consistent beeld ontstaat. In zijn eigen tijd was hij niet zonder invloed: hij werd bisschop van Sirmium, en genoot daar brede steun van de bevolking. Uiteindelijk is hij in 376 in ballingschap gestorven.

Lees verder »