Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Schuld

Schuld

Schuld

In het dagelijks spraakgebruik heeft het woord 'schuld' een aantal van elkaar te onderscheiden betekenissen. Een eerste, en in een samenleving die wordt getekend door een slepende economische crisis misschien wel de meest gebezigde betekenis, is die van schuld als het uitstaan van een financiële verplichting. We zeggen bijvoorbeeld dat iemand die geld leent, dit geld vervolgens schuldig is aan de persoon of de instantie die de lening mogelijk maakt.

Schuldig zijn in morele zin betekent iets kwaads gedaan hebben – of alleen gedacht hebben – en dat willens en wetens. Voorondersteld wordt de vrijheid van een mens iets te doen of te laten en zijn besef over goed en kwaad. Het begrip 'schuld' moet echter gedifferentieerd worden beschouwd omdat mensen ook met schuldgevoelens worstelen waaraan geen morele schuld ten grondslag ligt. De morele schuld tegenover God noemen wij zonde.

Lees verder »