Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Ecologische theologie » kerkelijke documentatie » Laudato Si

Laudato Si

De tweede encycliek van paus FranciscusLaudat Si, gaat over 'de zorg van ons gemeenschappelijk huis': de aarde waarop wij wonen. De titel is ontleend aan de eerste woorden van het beroemde 'zonnelied' van de naamheilige van deze paus, Franciscus van Assisi. Net als de als 'eco-heilige' beschouwde Italiaanse heilige uit de 13e eeuw, pleit Franciscus voor een zo ruimhartig mogelijke interpretatie van de 'zorg voor de aarde'. De paus keert zich tegen een technologische en instrumentaliserende visie op de natuur. Deze moet plaats maken voor een 'ecologische spiritualiteit', waarin alles wat bestaat begrepen moet worden als een medeschepsel door God gemaakt. Franciscus: 'Zuster Aarde schreeuwt nu tot ons, omdat we haar schade hebben toegebracht door ons onverantwoordelijke gebruik en misbruik van de goederen waarmee God haar heeft bedeeld. Wij zijn onszelf gaan beschouwen als heren en meesters, die het recht menen te hebben haar naar believen te plunderen.'Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Dossier Franciscus van Assisi
Externe link: Dossier paus Franciscus
Externe link: Tekst (EN) van de encycliek
Externe link: Recensie bij Tertio.be