Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Duurzaamheid » kerkelijke documentatie » The Garden of God: Toward a Human Ecology

The Garden of God: Toward a Human Ecology

Benedictus XVI, The Garden of God: Toward a Human Ecology, Washington DC: The Catholic University of America Press, 2014, 209 p.

Dit boek van de voormalige paus Benedictus XVI, die de bijnaam 'de groene paus' kreeg, verscheen al in 2012, in het Italiaans. Het is een bundeling van zijn vele uitspraken, preken en publicaties over de zorg om de aarde. Nu is er ook een Engelse vertaling.

Benedictus benadrukt de directe relatie tussen respect voor de natuur en respect voor het menselijk leven. Ook benadrukt hij de aparte positie van de mens ten opzichte van de natuur, vanwege zijn gerichtheid op God. De natuur is een geschenk van God aan de mens, waar de mens zorg voor moet dragen, mede met het oog op de generaties die na ons komen. Benedictus spreekt in dit kader van een 'menselijke ecologie' (human ecology), waaruit de zorg voor de 'natuurlijke ecologie' automatisch voortvloeit.

Via onderstaande links is, naast bestelinformatie, meer informatie te vinden over het boek The Garden of God: Toward a Human Ecology, ook in relatie tot Benedictus' andere publicaties over dit onderwerp.Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Bestelinformatie
Externe link: Meer info