Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Hooglied, het boek » boeken (over) » Liefde, op het lijf geschreven

Liefde, op het lijf geschreven

S. de Vries, Liefde, op het lijf geschreven: een wandeling door het Hooglied, Zoetermeer 1995, 151p.
Populariserende bijbelstudie over het oudtestamentische boek Hooglied, waarbij de schrijver er de nadruk op legt dat het hier in de eerste plaats gaat om de verheerlijking van de lichamelijke liefde als gave Gods, zonder de traditionele 'geestelijke' uitleg van de tekst als allegorie op de liefde van God voor Israël (joods) of voor de kerk (christelijk) af te wijzen. Hij wijst op de aandacht in dit boek voor de vrouwelijke kant van de liefde en sluit niet uit dat de auteur een vrouw is geweest. Dit riep bij hem de vraag op in hoeverre hij als man deze teksten onbevangen kan lezen, maar als homoseksuele man bleek dit minder een probleem te zijn. Het boek bevat een eigen vertaling van het bijbelboek, een uitvoerige inleiding tot en toelichting bij de bijbeltekst. De uitleg laat zich makkelijk lezen en veronderstelt geen kennis van het Hebreeuws. Dit boek is de vrucht van een langdurig omgaan met een bijbelboek.

Bron: Prof. dr. K.A.D. Smelik [biblion recensie]
Externe link: Bestel hier het boek op Bol.com.