Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Johannes, het evangelie volgens » niet-wetenschappelijke artikelen » Lidwien van Buuren, Dinsdag of zondag? De derde dag in Johannes 2:1-11

Lidwien van Buuren, Dinsdag of zondag? De derde dag in Johannes 2:1-11

Lidwien van Buuren, Dinsdag of zondag? De derde dag in Johannes 2:1-11, in: Interpretatie 20,2 (2012), p. 30-32.


Samenvatting
De tijdsaanduiding die in Johannes 2 wordt gegeven voor de bruiloft te Kana (‘op de derde dag’) sluit niet aan bij het tijdsverloop in voorgaande en volgende perikopen, en moet daarom wel een bijzondere betekenis hebben. Vanuit de joodse traditie wordt gewezen op de derde scheppingsdag, dus dinsdag, als traditioneel joodse trouwdag. Toch lijkt er meer voor te zeggen dat Johannes hier een signaal geeft dat een verbinding legt met de opstanding van Jezus op de derde dag – want die dag, de zondag, wordt in de christelijke gemeente al gauw de dag van het ‘bruiloftsmaal van het Lam’.


Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.