Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 54 Jaar: 400

De fide rerum inuisibilium

Preek over het geloof in onzichtbare dingen.
-
Dogmatiek- 
Ten eerste een verduidelijking hoe het geloof in onzichtbare dingen in het alledaagse leven een belangrijke rol speelt. De orde van het alledaagse leven wordt vervolgens getransponeerd naar die van het christelijke leven. Deze wordt toegelicht met behulp van de rol van de profeten en de manier waarop teksten uit de Schrift tot vervulling komen. Afsluiting met enkele aansporingen om stand te houden in het geloof. Gelovigen mogen zich gesteund weten door de ondergang van het heidendom en door de bekering van de mensen die zich bij het christendom aansluiten.

Het geloof in onzichtbare dingen / Augustinus ; vert. en ingel. door I.J. Wisse. - Zoetermeer: Boekencentrum, 1995. - ISBN: 90-239-0050-2.

Vertalingen

broninfo
WorksSA 1/8
FathersChurch 4
AncientCW
NicenePNF 3 zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger
AOpera-Werke
DeutscheA 11
BA-Oeuvres 8
OeuvresComplètesSA 5
NBA-Opere 6/1
ObrasSA 4
CCSL 46
CSEL