Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 122 Jaar: 412

De spiritu et littera

De geest en de letter.
-Antipelagiaans- 
Uitvoerige beschouwing over 2 Kor 3,6: De letter doodt, maar de geest maakt levend. Dit geschrift is ontstaan als reactie op een verweer van Marcellinus op Augustinus' De peccatorum meritis et remissione. Een mens is zonder Gods hulp niet tot enig goed in staat omdat de goede daden van een mens voortkomen uit een goede wil. De menselijke wil wordt door Gods genade op het goede afgestemd.

De geest en de letter / Augustinus ; ingel., vert. en geann. door Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Izak Wisse. - Kampen: Agora, 2002. - ISBN: 90-289-2995-9. - Latijn-Nederlands. -

Vertalingen

broninfo
WorksSA 1/23
FathersChurch
AncientCW
NicenePNF 5 zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.toc.html
SA-Gnade 1
SA-Seelsorger
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres
OeuvresComplètesSA 17
NBA-Opere 17/1
ObrasSA 6
CCSL
CSEL 60