Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

OO nummer: 123 Jaar: 0

De symbolo ad catechumenos ( = Serm. 398)

Preek over de geloofsbelijdenis voor de catechumenen.
-
Geloofsonderricht- 
Pastorale uitleg over de afzonderlijke artikelen van de geloofsbelijdenis.

Augustinus over het Credo / vert. en commentaar door A. Sizoo en G.C. Berkouwer. - Kampen: Kok, 1941, 174-189.

Vertalingen

broninfo
WorksSA 3/10
FathersChurch 27
AncientCW
NicenePNF 3 zie https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.toc.html
SA-Gnade
SA-Seelsorger
AOpera-Werke
DeutscheA
BA-Oeuvres
OeuvresComplètesSA 12
NBA-Opere 34
ObrasSA 39
CCSL 46
CSEL