Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht » 13 mei: Hoogfeest van Sint Servatius

13 mei: Hoogfeest van Sint Servatius

dinsdag 13 mei 2014 Jaarlijks trekt op de zondag na de sterfdag van 'Sint Servaas' (13 mei, van het jaar +/- 384) een processie door de binnenstad van Maastricht. En eens in de zeven jaar vindt in Maastricht een Heiligdomsvaart plaats die draait om deze beroemde beschermheilige; voor het laatst was dat in 2011. Er komen dan duizenden pelgrims naar de stad met als hoofddoel een bezoek aan het graf van de heilige en eerste bisschop van Maastricht. Over Servatius is niet zo veel bekend; er bestaan over zijn persoon en leven maar weinig schriftelijke bronnen, die bovendien zeer moeilijk te interpreteren zijn. Mogelijk kwam hij uit Armenië. Servatius-expert Régis de la Haye analyseerde voor Lucepedia uitgebreid de beschikbare bronnen om tot een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van persoon en leven van Servatius te komen. Lees het gelijknamige Lucepedia-dossier.