Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht » Heiligen? Lees het nieuwe dossier en oordeel zelf

Heiligen? Lees het nieuwe dossier en oordeel zelf

maandag 9 september 2013 Wie aan de rooms-katholieke kerk denkt, denkt aan heiligen. De Heilige Maagd Maria, Antonius, Franciscus, Nicolaas (Sinterklaas), maar ook aan nieuwe heiligen zoals de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II, die aan het eind van dit jaar heilig zullen worden verklaard. We komen de heiligen tegen in heiligenbeelden, schilderingen en relieken, er wordt tot specifieke heiligen gebeden en soms worden de heiligen collectief aangeroepen in de litanie van alle heiligen. Vroeger was het voor rooms-katholieken heel gebruikelijk om hun naamdag te vieren: de gedenkdag van de heilige naar wie men is vernoemd. Het fenomeen 'heilige', en de daaraan voorafgaande zalig- en heiligverklaring, heeft in de loop van twee millennia christelijke traditie heel wat wenkbrauwen kritisch doen fronsen, en niet alleen bij de beeldenstormers van de Reformatie. Het zal voor iedereen verhelderend zijn om te lezen wat in de christelijke c.q. katholieke traditie nou eigenlijk wordt bedoeld met het begrip ’heilige’. Lees het nieuwe dossier over Heiligen en oordeel zelf.