Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht » Heinrich Seuse

Heinrich Seuse

zaterdag 25 januari 2014 25 januari is de gedenkdag van de mysticus Heinrich Seuse, omdat hij op deze dag in het jaar 1366 stierf. Seuses mystiek was in de ogen van sommigen dubieus, misschien zelfs ketters. Belangrijk voor Seuse was namelijk het innerlijk leven, de innerlijke extatische ervaring van God en het zoeken naar eenheid met God. Dit werd al te snel verward met de visie van de ‘Broeders van de Vrije Geest’, die meenden dat de mens volledig één kon zijn met God en daardoor ook vrij kon zijn van elke moraal. Deze door de Kerk als dwaalleer afgewezen visie werd ook door Seuse verworpen, maar lang niet al zijn tijdgenoten hadden dat door. Daardoor ondervond Seuse regelmatig forse tegenstand. Pas na zijn dood kwam er erkenning, en in 1831 werd hij zalig verklaard. Lees meer over deze bijzondere mysticus in dossier Heinrich Seuse.