Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht » Jad Vasjem past tekst over paus aan

Jad Vasjem past tekst over paus aan

vrijdag 6 juli 2012

Sinds 1 juli is er in het Jad Vasjem-museum in Jeruzalem een nieuwe tekst te lezen over de houding van de rooms-katholieke Kerk tegenover de holocaust. De vorige versie wees erop dat paus Pius XII niet had geprotesteerd tegen de vervolging van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de nieuwe tekst wordt melding gemaakt van het argument dat de paus zich niet openlijk uitsprak omdat dit represailles tegen de Kerk zou hebben uitgelokt. Ook zou hulp die in het geheim aan de joden werd verleend in gevaar komen.

De nieuwe tekst geeft de opvattingen weer die leven onder historici. Enerzijds constateren zij dat de paus zich nauwelijks direct heeft uitgesproken over de vervolging van de joden, maar anderzijds staat vast dat hij geen enkele sympathie had voor het nationaal-socialisme. Het concordaat dat het Vaticaan in 1933 met Duitsland sloot, was geen uiting van steun maar een poging om de belangen van de Kerk veilig te stellen.

In 2007 leidde de tekst tot spanningen tussen het Vaticaan en Israël toen de nuntius in Israël en de Palestijnse gebieden dreigde weg te blijven bij de jaarlijkse herdenking van de holocaust. Volgens de nuntius, aartsbisschop Antonio Franco is de nieuwe tekst een stap in de goede richting, zo verklaarde hij in een interview met het persbureau Catholic News Service.

Ook tijdens het bezoek van paus Benedictus aan Israël in 2009 was de tekst een struikelblok. De paus bezocht toen wel het gedachteniscentrum Jad Vasjem, maar niet het museum waar zich toen nog de gewraakte tekst bevond.

Foto: Ingang museum Jad Vasjem. © 2006 Deror Avi