Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht » Roosendaalse schoolkinderen studeren op Johannes Passion

Roosendaalse schoolkinderen studeren op Johannes Passion

woensdag 30 maart 2011 Het RKK-programma Katholiek Nederland TV start morgen een nieuwe docu-serie. In vier afleveringen worden twee Roosendaalse kinderen gevolgd die met hun medescholieren proberen partijen van deJohannes Passionvan Johann Sebastian Bach in te studeren. Verscheidene culturele organisaties in Roosendaal (N.-Br.) namen het initiatief voor het grootschalig educatief project ‘Johannes Passion uit volle borst’. Zo’n 270 kinderenuit de hoogste klassen van Roosendaalse basisscholen zingen koralen uit deJohannes Passion.  Gedurende vier weken nemen kinderen kennis van de muziek van Bach en van het passieverhaal volgens deevangelist Johannes. Daarbij worden ze op hun school onder leiding van ervaren zangcoaches begeleid bij het instuderen van koralen uit dit beroemde werk.

Op 3 april vindt in de Roosendaalse Sint-Josephkerk een grote korenmiddag plaats,waaraan alle kinderen meedoen die bij het project betrokken zijn geweest. Daarbij presenterende speciaal voor deze gelegenheid gevormde kinderkoren zich voor een deskundige jury en zingen hun koraal. De jury beslistwelk koorwint en de grote ‘Bach live on stage’-bokaal mee naar huis mag nemen. Mogelijk neemt de winnaar op 17 april deel aan de uitvoering van deJohannes Passionin dezelfdeJosephkerk, samen met koor Sacra Musica en orkest.

Bron: KatholiekNederland.nl.

Zie ook: het dossier 'Evangelie volgens Johannes'.