Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht ยป Vervalst testament?

Vervalst testament?

vrijdag 20 mei 2011

De brieven van Paulus zijn niet allemaal door Paulus geschreven en de brieven van Petrus zijn helemaal niet van de hand van Petrus. Het zijn conclusies die theologen al lang geleden hebben getrokken, maar die nu als nieuw worden gepresenteerd. Dat gebeurt in een boek van de Amerikaanse hoogleraar Bart Ehrman. Nu.nl berichtte erover op gezag van Discovery News. De kop boven het artikel dikte het allemaal nog een keer aan: het Nieuwe Testament zou grotendeels vervalst zijn.

Hebben de theologen dit steeds voor ons verborgen gehouden, zit het Vaticaan weer eens in het complot? Welnee, al deze informatie is voor iedereen beschikbaar, bijvoorbeeld via Lucepedia, de online-encyclopedie die theologische kennis voor een breed publiek toegankelijk maakt.

Hier wordt uitgelegd dat Paulus wel degelijk een aantal brieven heeft geschreven. Andere zijn aan hem toegeschreven; ze zijn pseudepigrafisch, zoals de geleerden dat noemen. Dat was in de Oudheid heel gebruikelijk. Het verleende teksten autoriteit.

Maar ook werd vastgesteld dat het belangrijke documenten zijn uit de tijd van Paulus. Ze geven ongetwijfeld een beeld van de vroegste christelijke gemeenschappen. Bovendien duurt het debat over de vraag welke brieven werkelijk van Paulus zijn nog steeds voort. Daarom houden we vast aan de traditie om deze te rekenen tot de brieven die deze apostel heeft geschreven.

Dat geldt ook voor de brieven van Petrus. Hij was een visser en hoogstwaarschijnlijk analfabeet, maar ook in dit geval gaat het te ver om te concluderen dat hij niets met deze geschriften te maken kan hebben gehad. Ook op dit punt duurt het debat onder de theologen voort.

Lees de artikelen op Lucepedia:

Brieven van Paulus

Brieven van Petrus