Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Apostolicum

Apostolicum

Het Apostolicum of de Apostolische Geloofsbelijdenis is een oudchristelijke tekst, die nog steeds in praktisch alle kerken, met uitzondering van de Orthodoxe kerken, wordt gebruikt. Tegenwoordig is er spake van een eenheidstekst die echter voor tal van verschillende doeleinden wordt gebruikt; in de Oude Kerk bestaan er vele verschillende varianten van de tekst, maar speelt de belijdenis eigenlijk uitsluitend een rol in de directe context van de doop. De oorspronkelijke betekenis van het Apostolicum is waarschijnlijk liturgisch; deze belijdenis vormt daarmee een uitzondering binnen het geheel van de oudchristelijke geloofsbelijdenissen.

Lees verder »