Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Barnabas, de brief van

Barnabas, de brief van

De brief van Barnabas wordt gerekend onder de Apostolische Vaders, een verzameling vroeg-christelijke werken. Het betreft een in het Grieks geschreven anoniem geschrift dat grofweg wordt gedateerd tussen 70 en 135 na Chr. In de 21 hoofdstukken wordt gepoogd, met behulp van typologie en allegorie, een brug te slaan tussen het Oude Testament en de jonge kerk en het is daarmee een vroege getuige van de christelijke worsteling met de Joodse geschriften in een zoektocht naar de eigen identiteit in een multireligieuze samenleving tussen heidendom en Jodendom.

Lees verder »