Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Deuteronomium, het boek

Deuteronomium, het boek

DeuteronomiumHet_Bijbelboek Deuteronomium is het laatste boek van de Tora of Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. In het Hebreeuws wordt het dewarim genoemd, wat 'woorden' betekent. Het Griekse deuteronomion betekent 'de tweede wet' wat verwijst naar de schijnbare herhaling van wetten die al eerder in de Tora waren voorgekomen. Het boek Deuteronomium wordt vooraf gegaan door het boek Numeri en wordt gevolgd door Jozua, het eerste deel van de zogenaamde Historische Boeken. De belangrijkste elementen in het boek zijn de toespraken van Mozes (Dt 5-11 en Dt 27-28) en een opsomming van wetten (Dt 12-26). Het begin (Dt 1-4) en einde (Dt 29-34) van Deuteronomium zijn waarschijnlijk van een latere datum. Inhoudelijk eindigt het boek met de dood van Mozes en de aanstelling van Jozua, waardoor het narratief naadloos in het Historische Boek Jozua overgaat. Lees verder »