Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Jona, het boek

Jona, het boek

Het BijbelboJonaek Jona behoort tot de twaalf zogenaamde ‘kleine profeten’. Het is een van de kortste Bijbelboeken in het Oude Testament: het telt slechts vier korte hoofdstukken. Het is een afzonderlijk boek in de verzameling ‘kleine profeten’ omdat het hier niet om profetieën handelt, maar om een duidelijk fictief narratief. Tegelijkertijd is het een van de meest bekende bijbelverhalen, ook in niet-christelijke kringen. De hoofdpersoon Jona wordt door God opgedragen om naar de stad Ninive te reizen. Wanneer Jona echter in tegenovergestelde richting vertrekt, wordt hij getroffen door allerlei onheil, om uiteindelijk in de buik van de walvis te belanden. Eenmaal ontsnapt aan de walvis vertrekt Jona dan toch naar Ninive om de bewoners van die stad de les te lezen. Het is een verhaal met een open einde, maar de verwachting wordt gewekt dat God Ninive spaart vanwege Zijn oneindige goedheid en barmhartigheid.  Lees verder »