Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Leontius van Jeruzalem

Leontius van Jeruzalem

In het moderne onderzoek wordt de auteur van de geschriften Tegen de nestorianen en Tegen de monofysieten aangeduid als Leontius van Jeruzalem. Veel meer dan dat hij monnik was en deze twee werken tussen 536 en 544 heeft geschreven, is er niet van hem bekend. Er wordt vanuit gegaan dat hij zowel in Jeruzalem als in Constantinopel heeft verbleven, maar over de vraag in welke van deze twee plaatsen hij beide teksten op schrift heeft gesteld, is men verdeeld. Volgens Friedrich Loofs (1887) is onze auteur dezelfde als Leontius van Byzantium. Maar de meerderheid van de onderzoekers volgt tegenwoordig een artikel van Marcel Richard (1944), waarin hij beiden onderscheidt. Leontius van Byzantium wordt veelal gezien als strikt chalcedoniër, die de definitie van Chalcedon als zodanig als leidraad neemt voor zijn christologie. Leontius van Jeruzalem beschouwt men als neo-chalcedoniër, die de definitie van Chalcedon nadrukkelijk verbindt met de christologie van Cyrillus van Alexandrië.

Lees verder »