Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Maleachi, het boek

Maleachi, het boek

Maleachi

Het Bijbelboek Maleachi behoort tot de twaalf zogenaamde ‘kleine profeten’. Het is gering van omvang (het omvat slechts drie hoofdstukken) en handelt over de zonden begaan door het volk, met name de misstanden rond de eredienst. De belofte die als thema van dit boek, maar ook van vele andere profetische boeken van het Oude Testament dient, houdt in dat de zondaars zullen worden gestraft, en zij die God vrezen zullen worden beloond op de dag dat de HEER oordeelt over het volk (de ‘dag van de HEER’). Bijzonder aan het boek Maleachi zijn de naamstelling, de literaire vorm, en de aanhangsels: het is niet bekend of Maleachi een eigennaam of een zelfstandig naamwoord is; Maleachi zou ook geïnterpreteerd kunnen worden als ‘mijn boodschapper’ en in het verlengde daarvan, als ‘mijn engel’. De literaire vorm die gebezigd wordt is de dialoog. Het boek Maleachi bevat zes toespraken die als dialoog worden weergegeven. Tenslotte bevat het boek twee latere aanvullingen of aanhangsels: een oproep tot gehoorzaamheid (Mal 3:22) en een profetie over Elia (Mal 3:23-24).


Lees verder »