Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Luce Beheer
Dossiers » Maria Magdalena

Maria Magdalena

Maria Magdalena is een van de bekendste Bijbelse figuren. Mensen die nog nooit een Bijbel hebben opgeslagen, kennen haar naam. Zeker na het boek De Da Vinci Code van Dan Brown heeft haar populariteit een hoge vlucht genomen. De Maria Magdalena van de moderne cultuur is echter een hele andere dan haar Bijbelse inspiratiebron. Ze is getuige bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus van Nazareth: bij diens kruisiging, kruisafname, graflegging én bij diens verrijzenis. Zij is volgens het NT de eerste die de verrezen Jezus gezien heeft. In de vroege kerk werden echter verschillende vrouwelijke figuren uit het NT met elkaar vermengd tot één persoon. Het beeld van Maria als bekeerde prostituee is hier het directe gevolg van. In de loop van de geschiedenis heeft ze vele 'gestalten' aangenomen: bekeerde zondares, mystica, geliefde van Jezus, symbool van het 'goddelijke vrouwelijke element', enzovoorts. In dit dossiers worden de Bijbelse bronnen voor het spreken over Maria Magdalena besproken, maar ook de buitenbijbelse bronnen, zoals het Evangelie van Fillipus en van Maria zelf. Ook wordt de geschiedenis vertelt van de Bijbelse getuigen tot Jezus' geliefde in de moderniteit.

Lees verder »