Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Paulus, brieven van

Paulus, brieven van

PaulusDe brieven van Paulus vormen een omvangrijk gedeelte van het Nieuwe Testament. In totaal worden veertien brieven (traditioneel) toegeschreven aan de apostel Paulus, maar hiervan worden tegenwoordig slechts zeven epistels met zekerheid aan hem toegedicht. De Hebreeënbrief, waarin de schrijver zichzelf niet identificeert, werd slechts in het allereerste begin van het christendom aan Paulus toegeschreven. De zogenaamde Pastorale Brieven (1 en 2 Timoteüs en Titus) worden slechts pseudepigrafisch aan Paulus toegeschreven om deze zodoende meer autoriteit te verlenen. Het auteurschap van de brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen en de tweede brief aan de Tessalonicenzen wordt betwist. Lees verder »