Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Johannes, het evangelie volgens » niet-wetenschappelijke artikelen » Dick Stap, Zonde en gezondheid. Een subjectieve uitleg van Johannes 9:1-7

Dick Stap, Zonde en gezondheid. Een subjectieve uitleg van Johannes 9:1-7

Dick Stap, Zonde en gezondheid. Een subjectieve uitleg van Johannes 9:1-7, in: Interpretatie 19,7 (2011), p. 7-10.


Samenvatting
Elke chronisch zieke is genoodzaakt om met beperkingen om te gaan. Veel zieken doen dat door hun leven te ontwerpen door middel van keuzes die hen daaraan aanpassen. Zo ontstaat een zelfontwerp dat georiënteerd is op het ziek zijn. Jezus vraagt aan de blindgeborene echter om zich te oriënteren op gezondheid (Johannes 9). Op weg naar Siloam geeft de blindgeborene daaraan gehoor. Hij is een messiaanse gestalte van bevrijding omdat hij zich gaandeweg diepgaand realiseert, dat de Eeuwige élk zelfontwerp doorbreekt wanneer Hij zich in Jezus tegenwoordig stelt. Voor de aangepaste gehandicapte betekent dit, dat gezondheid toch een onvermoede optie wordt.


Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.