Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Paulus van Tarsus » boeken (over) » Paulus van Tarsus

Paulus van Tarsus

Tom Wright, Paulus van Tarsus, Zoetermeer 1998, 196p.
Studie naar Paulus' theologie, gecentreerd rond Paulus' bekeringservaring op weg naar Damascus die zowel discontinuïteit met het verleden markeert als continuïteit met wat hij als jood geleerd had. Die continuïteit: ijver voor het geloof in God, diens volk en de Schrift, is opmerkelijk in een boek dat zich richt tot evangelicale christenen. Dit dankzij de auteur, anglicaans hoogleraar Nieuwe Testament en evangelicaal. Verder een bespreking van belangrijke paulinische begrippen: gerechtigheid, rechtvaardiging en andere. Wright is een eminent vertegenwoordiger van de evangelicale beweging binnen de kerken, volwaardig gesprekspartner en deelnemer in het wetenschappelijk discours. Hij toont het nieuwe gezicht van deze beweging: niet prekerig, zalvend of enkel op het eigen gevoel gericht, maar scherp als het moet en relativerend als het kan. Na het boek over Jezus in de serie "Evangelicale theologie" biedt de uitgever hier een tweede boek dat goed getimed mee doet in de aandacht van de markt voor Paulus. Evangelicale christenen kunnen hiermee uit de kinderschoenen van hun geloof stappen en een volwassen, evangelicaal geïnspireerd geloof zich toeëigenen. Geschikt voor persoonlijke en gezamenlijke bijbelstudie.

Bron: Drs. J. Wilts [biblion recensie]
Externe link: Bestel hier het boek op Bol.com.