Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » beeldmateriaal » ‘Nicolaas van Myra slaat Arius’

‘Nicolaas van Myra slaat Arius’

‘Nicolaas van Myra slaat Arius’, detail van het fresco ‘Concilie van Nicea’ in het Sümelaklooster in Turkije, 18e eeuw 
Nicolaas was bisschop van Myra (in het huidige Turkije) tijdens het bewind van Keizer Constantijn. Tot voor kort dacht men dat Nicolaas van Myra (bekend geworden als Sint Nicolaas) een van de 318 bisschoppen was die deelnamen aan het door Constantijn bijeengeroepen Concilie van Nicea in 325. Dit blijkt echter historisch onjuist te zijn.
 
Centraal op dit concilie stond de vraag: Wie is Jezus? De belangrijkste reden dat dit concilie bijeen werd geroepen was de in populariteit groeiende leer die verkondigd werd door de Noord-Afrikaanse priester Arius. Arius beweerde dat Jezus niet goddelijk was, terwijl het Concilie, met als felst pleitbezorger Athanasius, stelde dat Jezus waarlijk God was, ‘één in wezen met de vader’, en vóór alle tijden al bij de Vader was (pre-existent).  
 
Volgens de bewaarde documenten liepen de gemoederen op het concilie regelmatig hoog op, en zou Nicolaas - naar nu blijkt onjuist, aangezien de aanwezigheid van Nicolaas op het concilie een later verzinsel is gebleken - de ketter Arius tijdens een persoonlijke discussie over de pre-existentie van de Zoon op het oor geslagen hebben, hetgeen op deze fresco te zien is.


Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Link