Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht » De erfenis van Kardinaal Willebrands

De erfenis van Kardinaal Willebrands

maandag 6 januari 2014 Het is bijna 7,5 jaar geleden dat de geliefde Nederlandse kardinaal Johannes Willebrands overleed. Hij speelde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie een belangrijke rol als secretaris van het toen net opgerichte Secretariaat voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid. Dit oecumenische secretariaat werd tevens het eerste officiële aanspreekpunt van de rooms-katholieke kerk wat betreft de dialoog met de niet-christelijke religies. In 1969 werd Willebrands door paus Paulus VI kardinaal gecreëerd. Van 1975 tot 1983 was hij aartsbisschop van Utrecht. Waar het Willebrands nooit helemaal lukte om de eenheid onder katholieken in Nederland te herstellen, blijft zijn verdienste op het domein van de oecumene tot op vandaag onbetwist en is zijn erfenis nog steeds voelbaar. Met name de verhouding van de rooms-katholieke kerk tot de andere kerken en tot de niet-christelijke religies draagt deels zijn signatuur. Lees meer in het nieuwe Lucepedia-dossier Kardinaal Johannes Willebrands dat samengesteld werd door dr. Karim Schelkens.