Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Eucharistie in de vroege kerk: het Oosten

Eucharistie in de vroege kerk: het Oosten

Bij de bestudering van vroege bronnen voor de viering van de eucharistie is lange tijd aangenomen, dat alle verschillende vormen op één oervorm terug te voeren zouden zijn. Dit standpunt is inmiddels onhoudbaar gebleken. Er hebben vanaf het begin verschillende vormen van het vieren van de eucharistie (of van het houden van liturgische maaltijden) bestaan in de vroege kerk. Voor het oostelijk deel van de kerk zijn er vanaf de derde verschillende bronnen. Deze wijzen, bij alle onderlinge verschillen, wel op een aantal gemeenschappelijke kenmerken van de eucharistieviering. Wie, afkomstig uit het westen van de kerk, in die tijd in Antiochië of oostelijker deelnam aan de maaltijd van de Heer, maakte een heel andere viering mee dan hij of zij thuis gewend was. Lees verder »