Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Joël, het boek

Joël, het boek

JoëlHet_Bijbelboek_Joël handelt over de gelijknamige profeet. Het boek behoort tot de zogenaamde 'kleine profeten'; een verzameling van twaalf profetische Bijbelboeken van geringe omvang. Deze verzameling Bijbelboeken vormt in de Tenach, de Hebreeuwse bijbel, de afsluiting van de nevi'im of 'profeten', de tweede hoofdgroep Bijbelboeken, naast de Torah (de eerste vijf boeken van het Oude Testament, ook wel de 'boeken van Mozes genoemd; in de christelijke traditie wordt deze verzameling boeken ook wel aangeduid als de pentateuch) en de ketuvim of 'geschriften'. Het Bijbelboek Joël bestaat uit slechts drie hoofdstukken en kan grofweg in drie delen worden ingedeeld: het eerste deel handelt over rampen die reeds geschied zijn, zoals een sprinkhanenplaag en droogte. Het tweede deel bevat een aantal beloften aangaande zegeningen die het volk Israël in de toekomst ten deel zal vallen. Een derde deel verhaalt over het toekomstige lot van de vijanden van het volk Israël. Lees verder »