Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Rahner, Karl

Rahner, Karl

Karl Rahner was een Duits jezuïtisch priester en misschien wel de belangrijkste rooms-katholieke theoloog van de twintigste eeuw. Rahner bracht vernieuwende standpunten, zoals zijn wereldberoemde these van het ‘anonieme christendom’, naar voren zonder een breuk met de traditie te veroorzaken. Hij paarde de ernst van de orthodoxie aan de durf van de missionaire visionair, en een doorleefd en vroom geloof aan diepe intellectualiteit. Zijn invloed op de theologie en ook op het Tweede Vaticaans Concilie is samen te vatten onder de noemer van 'het vertalen van het christelijk geloof voor de moderne mens'. Karl Rahner wordt gerekend tot de groep van theologen die samen met de term ‘Nouvelle Théologie’ worden aangeduid en waarvan Henri de Lubac de voorman was. Er staan meer dan 4000 theologische publicaties op Rahners naam. Lees verder »