Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Sjoerd van Hoorn
Dossiers » Laïcité

Laïcité

'Laïcité' is een Frans begrip dat staat voor de wettelijk geregelde verhouding tussen kerk en staat in Frankrijk. De laïcité is geregeld in de wet op de scheiding van kerk en staat (loi de separation) uit 1905, die geldt als een pijler van de Franse republiek, samen met de verklaring van de rechten van de mens uit 1789. Laïcité kan worden onderscheiden van laïcisme, de gedachte dat de staat volledig vrij moet zijn van enige godsdienst. Laïcité bestaat eigenlijk uit twee ideeën: ten eerste dat de Franse staat neutraal is ten opzichte van religies. De staat garandeert vrijheid van geweten en vrijheid van godsdienst. Ten tweede bekostigt de Franse staat geen enkele religie. Franse priesters zijn (met uitzondering van Elzas-Lotharingen overigens) niet in dienst van de Franse overheid. In het bijzonder sinds in 2004 een wet werd ingevoerd die het dragen van hoofddoeken (en opzichtige religieuze symbolen in het algemeen) op scholen verbiedt, concentreert het debat over de laïcité zich met name op de plaats van de Islam in de Franse samenleving. Lees verder »